Câu hỏi:

19/07/2020 293

Những thao tác chính của văn nghị luận là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những thao tác chính của văn nghị luận: giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, bác bỏ.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đáp án nào không thuộc bước của phần mở bài?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,960

Câu 2:

Trong bước tìm ý, cần:

Xem đáp án » 19/07/2020 697

Câu 3:

Để xác định tầm quan trọng của việc tìm hiểu đề, cần trả lời những câu hỏi nào sau đây?

Xem đáp án » 19/07/2020 673

Câu 4:

Văn nghị luận là:

Xem đáp án » 19/07/2020 436

Câu 5:

Tìm ý cần xác định:

Xem đáp án » 19/07/2020 432

Câu 6:

Yêu cầu nào không phải của bài văn nghị luận ? 

Xem đáp án » 19/07/2020 385

Câu 7:

Trình tự đúng các bước làm bài văn nghị luận là: 

Xem đáp án » 19/07/2020 362

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK