Câu hỏi:

19/07/2020 656

Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trong nhiều lĩnh vực trên nền tảng gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Quan hệ Việt - Trung trong gần 2.200 năm tồn tại từ thế kỷ 2 trước Tây lịch đến nay. Đó là một mối quan hệ tình hữu nghị có sự ổn định và lâu dài.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế lớn nhất về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Nhật Bản là?

Xem đáp án » 19/07/2020 9,582

Câu 2:

AFF Championship là hoạt động biểu hiện cho cơ chế hợp tác nào sau đây của ASEAN?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,146

Câu 3:

Tuyến đường xuyên Á đi qua những quốc gia nào của khu vực Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án » 19/07/2020 892

Câu 4:

Trung Quốc và Việt Nam đều có đường biên giới trên đất liền với?

Xem đáp án » 19/07/2020 765

Câu 5:

Ngành vận tải biển của Nhật Bản phát triển mạnh là do?

Xem đáp án » 19/07/2020 714

Câu 6:

Điểm tương đồng về phát triển nông nghiệp giữa các nước Đông Nam Á và Mĩ Latinh là?

Xem đáp án » 19/07/2020 669

Câu 7:

Hoang mạc nào thuộc lãnh thổ Trung Quốc?

Xem đáp án » 19/07/2020 659

Bình luận


Bình luận