Câu hỏi:

19/07/2020 1,130

Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của phương Đông thời kì cận đại bao gồm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Lỗ Tấn: nhà văn cách mạng Trung Quốc.

- Hô-xe Ri-dan: nhà văn, nhà thơ lớn Phi-lip-pin.

- Ra-bin-đra-nát Ta-go: nhà thơ Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai tác phẩm là “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và “Những người khốn khổ” của tác giả nào thời kì cận đại?

Xem đáp án » 19/07/2020 5,181

Câu 2:

“Nhật kí người điên” và “AQ chính truyện” là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,274

Câu 3:

Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án » 19/07/2020 2,106

Câu 4:

Nhiệm vụ chủ yếu của các nhà văn, nhà thơ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật thời cận đại là gì?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,266

Câu 5:

Một trong những hành động cụ thể thể hiện chủ nghĩa nhân đạo của Vích-to Huy-gô là

Xem đáp án » 19/07/2020 1,117

Câu 6:

Chủ đề chính trong tác phẩm “Đừng động vào tôi” của nhà thơ Hôxê Ridan là

Xem đáp án » 19/07/2020 831

Bình luận


Bình luận