Câu hỏi:

19/07/2020 5,185

Hai tác phẩm là “Nhà thờ Đức Bà Pa-ri” và “Những người khốn khổ” của tác giả nào thời kì cận đại?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vích-to Huy-gô (1802 – 1885) là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch Pháp. Các tác phẩm của ông, đặc biệt xuất sắc là tiểu thuyết “Những người khốn khổ” thể hiện lòng yêu thương vô hạn đối với những con người khốn khổ, mong tìm những giải pháp đem lại hạnh phúc cho họ.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“Nhật kí người điên” và “AQ chính truyện” là các tác phẩm của nhà văn Trung Quốc nổi tiếng nào?

Xem đáp án » 19/07/2020 2,276

Câu 2:

Nơi tụ hội nhiều nhà văn hóa lớn của thế giới cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án » 19/07/2020 2,106

Câu 3:

Nhiệm vụ chủ yếu của các nhà văn, nhà thơ hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật thời cận đại là gì?

Xem đáp án » 19/07/2020 1,269

Câu 4:

Những nhà thơ, nhà văn tiêu biểu của phương Đông thời kì cận đại bao gồm

Xem đáp án » 19/07/2020 1,131

Câu 5:

Một trong những hành động cụ thể thể hiện chủ nghĩa nhân đạo của Vích-to Huy-gô là

Xem đáp án » 19/07/2020 1,117

Câu 6:

Chủ đề chính trong tác phẩm “Đừng động vào tôi” của nhà thơ Hôxê Ridan là

Xem đáp án » 19/07/2020 832

Bình luận


Bình luận