Câu hỏi:

19/07/2020 141

Nội dung phản ánh trong các tác phẩm của Mác Tuên thời kì cận đại là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nội dung các tác phẩm của Mác Tuên mang tính thần phê phán sâu sắc, ông miêu tả chân thực cuộc sống xã hội Mĩ lúc bấy giờ, thể hiện lòng yêu thương đối với con người, trước hết là nhân dân lao động nghèo khổ

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mục tiêu chung của các cuộc cách mạng tư sản là

Xem đáp án » 23/08/2019 24,324

Câu 2:

Cuộc cách mạng tư sản nào dưới đây diễn ra dưới hình thức chiến tranh giành độc lập?

Xem đáp án » 23/08/2019 18,640

Câu 3:

Đầu thế kỉ XX, để giải quyết những mâu thuẫn xung quanh vấn đề thuộc địa, các nước đế quốc đã

Xem đáp án » 23/08/2019 15,215

Câu 4:

Cuộc cách mạng tư sản nào dưới đây được coi là “Đại cách mạng”?

Xem đáp án » 23/08/2019 14,708

Câu 5:

Một điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước tư bản khi chuyển sang giai đoạn độc quyền là

Xem đáp án » 23/08/2019 11,019

Câu 6:

Mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản đã dẫn đến cuộc đấu tranh của

Xem đáp án » 23/08/2019 10,821

Câu 7:

Cuộc cách mạng tư sản nào đặt dưới sự lãnh đạo của liên minh giữa tư sản và quý tộc mới?

Xem đáp án » 23/08/2019 8,891

Bình luận


Bình luận