Câu hỏi:

20/07/2020 241

Một trong những vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận đại là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lịch sử thế giới cận đại được tính từ cuộc cách mạng Hà Lan (thế kỉ XVI) đến trước cuộc cách mạng tháng Mười Nga. Thời kì này gồm một số vấn đề cơ bản sau:

- Sự thắng lợi của các mạng tư sản; sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản.

- Sự ra đời và phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

- Sự xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản và phong trào đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa thực dân.

- Mâu thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa dẫn tới Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mâu thuẫn chủ yếu trong lòng xã hội tư bản chủ nghĩa thời kì cận đại là mâu thuẫn giữa

Xem đáp án » 20/07/2020 4,961

Câu 2:

Cuộc cách mạng nào được Lê-nin ví như “cái chổi khổng lồ quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến châu Âu”?

Xem đáp án » 20/07/2020 4,082

Câu 3:

Từ cuối thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã có chuyển biến gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 3,771

Câu 4:

Họa sĩ danh tiếng với nghệ thuật vẽ tranh phong cảnh cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án » 19/07/2020 1,364

Câu 5:

Tiền đề kinh tế dẫn đến “sự thức tỉnh của châu Á” trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông đầu thế kỉ XX?

Xem đáp án » 20/07/2020 1,044

Câu 6:

Tác phẩm nào của nhà văn Vích-to Huy-gô đã được chuyển thể thành phim và nhạc kịch?

Xem đáp án » 19/07/2020 634

Câu 7:

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?

Xem đáp án » 20/07/2020 473

Bình luận


Bình luận