Câu hỏi:

20/07/2020 6,036

Biển Việt Nam có đặc điểm nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Biển Việt Nam có đặc điểm là Biển lớn, tương đối kín và nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chế độ thuỷ triều của vịnh Bắc Bộ thuộc loại nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2020 14,519

Câu 2:

Trên biển Đông có các dòng biển chảy theo mùa với các hướng nào sau đây?

Xem đáp án » 20/07/2020 6,471

Câu 3:

Đặc điểm Biển Đông giúp thiên nhiên nước ta là

Xem đáp án » 20/07/2020 3,875

Câu 4:

Tài nguyên thiên nhiên vùng biển có ý nghĩa lớn nhất đối với đời sống của cư dân ven biển là

Xem đáp án » 20/07/2020 3,823

Câu 5:

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là

Xem đáp án » 20/07/2020 3,798

Câu 6:

Biểu hiện rõ nhất thể hiện tính nhiệt đới của Biển Đông là

Xem đáp án » 20/07/2020 3,046

Bình luận


Bình luận