Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 24: (có đáp án) Vùng biển Việt Nam (phần 2)

  • 2645 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Biển Việt Nam có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Biển Việt Nam có đặc điểm là Biển lớn, tương đối kín và nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

Đáp án: C


Câu 2:

Chế độ thuỷ triều của vịnh Bắc Bộ thuộc loại nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Chế độ nhật triều của vịnh Bắc Bộ được coi là điển hình của thế giới.

Đáp án: C


Câu 3:

Trên biển Đông có các dòng biển chảy theo mùa với các hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Trên biển Đông có các dòng biển chảy theo mùa: mùa đông hướng Tây Bắc - Đông Nam và mùa hạ hướng Tây Nam - Đông Bắc.

Đáp án: B


Câu 4:

Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là

Xem đáp án

Giải thích: Trên biển Đông có 2 hướng gió thổi chính là hướng Tây Nam (từ tháng 5 đến tháng 9) và hướng Đông Bắc (từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau).

Đáp án: A


Câu 5:

Trên biển Đông gió Đông Bắc thổi trong thời gian khoảng từ

Xem đáp án

Giải thích: Trên biển Đông gió Đông Bắc thổi trong thời gian khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận