Câu hỏi:

21/07/2020 1,739

Cảnh quan tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Nam là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải thích: Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có khí hậu cận xích đạo gió mùa nên cảnh quan tiểu biểu của phần lãnh thổ phí Nam cũng là đới rừng cận xích đạo gió mùa.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ không có mùa đông lạnh như hai miền phía Bắc?

Xem đáp án » 21/07/2020 8,474

Câu 2:

Khu vực địa hình không thuộc miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

Xem đáp án » 21/07/2020 1,356

Câu 3:

Mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền ở phía Bắc không phải do

Xem đáp án » 21/07/2020 1,259

Câu 4:

Ngọn núi cao nhất ở Trường Sơn Nam là

Xem đáp án » 21/07/2020 1,139

Câu 5:

Đồng bằng Nam Bộ được hình thành và phát triển trên

Xem đáp án » 21/07/2020 948

Câu 6:

Diện tích miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chiếm khoảng

Xem đáp án » 21/07/2020 931

Bình luận


Bình luận