Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 43: (có đáp án) Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ (phần 2)

  • 1046 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Diện tích miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ chiếm khoảng

Xem đáp án

Giải thích: Diện tích miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ gồm toàn bộ phần lãnh thổ phía Nam nước ta, bắt đầu từ Đà Nẵng tới Cà Mau và chiếm khoảng 1/2 diện tích cả nước.

Đáp án: C


Câu 2:

Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ kéo dài từ

Xem đáp án

Giải thích: Diện tích miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ gồm toàn bộ phần lãnh thổ phía Nam nước ta, bắt đầu từ Đà Nẵng tới Cà Mau và chiếm khoảng 1/2 diện tích cả nước.

Đáp án: D


Câu 3:

Lượng mưa trong 6 tháng mùa mưa của khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chiếm khoảng

Xem đáp án

Giải thích: Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên mùa mưa kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm 80% tổng lượng mưa trung bình năm. Mùa khô thường bị thiếu nước nghiêm trọng.

Đáp án: B


Câu 4:

Khu vực có mùa mưa đến muộn và tập trung vào các tháng 10, 11 là

Xem đáp án

Giải thích: Khu vực Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, nhiều nơi bị hạn hán gay gắt, mùa mưa đến muộn và tập trung trong thời gian ngắn, khoảng tháng 10 và tháng 11.

Đáp án: A


Câu 5:

Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có mùa mưa kéo dài mấy tháng?

Xem đáp án

Giải thích: Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên mùa mưa kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô thường bị thiếu nước nghiêm trọng.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận