Câu hỏi:

04/10/2019 84,818

Tên các loại mối nối dây dẫn điện là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?

Xem đáp án » 04/10/2019 65,426

Câu 2:

Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

Xem đáp án » 04/10/2019 55,856

Câu 3:

Khi thực hiện nối dây dẫn điện, cần thực hiện mấy yêu cầu về mối nối?

Xem đáp án » 04/10/2019 44,455

Câu 4:

Tại sao phải hàn mối nối trước khi bọc cách điện?

Xem đáp án » 04/10/2019 38,747

Câu 5:

Quy trình chung nối dây dẫn điện gồm mấy bước?

Xem đáp án » 04/10/2019 38,182

Câu 6:

Nối dây dẫn lõi một sợi theo đường thẳng gồm mấy bước?

Xem đáp án » 04/10/2019 25,267

Bình luận


Bình luận