Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 (có đáp án): Thực hành: Nối dây dẫn điện

  • 3864 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Có mấy loại mối nối dây dẫn điện?

Xem đáp án

Đáp án: B. Đó là mối nối thẳng, phân nhánh và dùng phụ kiện.


Câu 2:

Tên các loại mối nối dây dẫn điện là:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Khi thực hiện nối dây dẫn điện, cần thực hiện mấy yêu cầu về mối nối?

Xem đáp án

Đáp án: B. Đó là yêu cầu về tính dẫn điện, độ bền cơ học, độ an toàn điện, tính mĩ thuật.


Câu 4:

Khi thực hiện nối dây dẫn điện, yêu cầu mối nối là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Chọn đáp án sai khi nói về yêu cầu mối nối:

Xem đáp án

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận