Thi Online Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 10 (có đáp án): Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 10 (có đáp án): Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (Mới nhất)

  • 370 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra


Câu 2:

Bước 1 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra


Câu 3:

Bước 2 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra


Câu 4:

Bước 3 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra


Câu 5:

Bước 4 của quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình lắp đặt mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn gồm 5 bước:

+ Bước 1: Vạch dấu

+ Bước 2: Khoan lỗ

+ Bước 3: Lắp thiết bị điện của bảng điện

+ Bước 4: Nối dây mạch điện

+ Bước 5: Kiểm tra


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận