Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 (có đáp án): Thực hành: Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt (Mới nhất)

  • 298 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Quy trình thực hiện món trộn gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình thực hiện món trộn gồm 3 bước:

1. Chuẩn bị

2. Chế biến

3. Trình bày


Câu 2:

Câu 2. Quy trình thực hiện món trộn có bước nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình thực hiện món trộn gồm 3 bước:

1. Chuẩn bị

2. Chế biến

3. Trình bày


Câu 3:

Câu 3. Bước chuẩn bị của quy trình thực hiện món trộn gồm mấy nội dung công việc?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bước chuẩn bị của quy trình thực hiện món trộn gồm 3 nội dung công việc:

1. Chuẩn bị nguyên liệu thực vật

2. Chuẩn bị nguyên liệu động vật

3. Chuẩn bị nước chấm


Câu 4:

Câu 4. Bước chuẩn bị của quy trình thực hiện món trộn là làm gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Bước chuẩn bị của quy trình thực hiện món trộn gồm 3 nội dung công việc:

1. Chuẩn bị nguyên liệu thực vật

2. Chuẩn bị nguyên liệu động vật

3. Chuẩn bị nước chấm


Câu 5:

Câu 5. Khi chế biến món trộn, cẩm đảm bảo mấy yêu cầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Khi chế biến món trộn, cẩm đảm bảo 3 yêu cầu:

1. Nguyên liệu thực phẩm giòn, không dai, không nát

2. Thơm ngon, vị vừa ăn

3. Trình bày đẹp mắt, màu sắc tươi ngon


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận