Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 (có đáp án): Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà (Mới nhất)

  • 323 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có mấy kiểu lắp đặt mạng điện?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 kiểu lắp đặt mạng điện: lắp đặt kiểu nổi và lắp đặt ngầm.


Câu 2:

Lắp đặt mạng điện có loại nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 kiểu lắp đặt mạng điện: lắp đặt kiểu nổi và lắp đặt ngầm.


Câu 3:

Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc trần nhà, cột, dầm xà.


Câu 4:

Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn đặt nổi ở vị trí dọc theo:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Phương pháp lắp đặt mạng điện kiểu nổi, dây dẫn được lắp đặt nổi trên các vật cách điện như puli sứ, khuôn gỗ hoặc lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc trần nhà, cột, dầm xà.


Câu 5:

Phương pháp lắp mạng điện kiểu nổi hiện nay người ta đặt dây dẫn vào vật cách điện nào là thông dụng nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: cách lắp đặt dây dẫn trong lồng đảm bảo yêu cầu mĩ thuật và tránh được tác động của môi trường.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận