Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 (có đáp án): Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi (Cam, chanh, quýt, bưởi) (Mới nhất)

  • 358 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Đặc điểm thực vật của cây ăn quả có múi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cây ăn quả có múi là loại cây có nhiều cành; bộ rễ phát triển như rễ cọc cắm sâu xuống đất, rễ con phân bố ở nhiều lớp đất mặt; hoa có mùi thơm hấp dẫn, thường ra rộ cùng với cành non phát triển.


Câu 2:

Câu 2. Cây ăn quả có múi có mấy yêu cầu về ngoại cảnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cây ăn quả có múi có 4 yêu cầu về ngoại cảnh: nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, đất.


Câu 3:

Câu 3. Nhiệt độ thích hợp cho cây ăn quả có múi là:

Xem đáp án

Giải thích: Sơ đồ về yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi cho thấy, nhiệt độ thích hợp cho cây là từ 250C – 270C.

Nhiệt độ thích hợp cho cây ăn quả có múi là A 25 độ C (ảnh 1)


Câu 4:

Câu 4. Cây ăn quả có múi thích hợp với loại đất nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Sơ đồ về yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi cho thấy loại cây này thích hợp với các loại đất phù sa cổ, phù sa ven sông, đất bazan.

Cây ăn quả có múi thích hợp với loại đất nào A. Đất phù sa cổ (ảnh 1)


Câu 5:

Câu 5. Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu mấy loại giống cây ăn quả có múi

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Chương trình Công nghệ 9 giới thiệu 4 loại giống cây ăn quả có múi là:

1. Các giống cam

2. Các giống quýt

3. Các giống bưởi

4. Các giống chanh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận