Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 (có đáp án): Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả (Mới nhất)

  • 251 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Nghề trồng cây ăn quả có mấy đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 2:

Câu 2. Đặc điểm đầu tiên của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 3:

Câu 3. Đặc điểm thứ hai của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 4:

Câu 4. Đặc điểm thứ ba của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Câu 5:

Câu 5. Đặc điểm thứ tư của nghề trồng cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nghề trồng cây ăn quả có 5 đặc điểm:

1. Đối tượng lao động

2. Nội dung lao động

3. Dụng cụ lao động

4. Điều kiện lao động

5. Sản phẩm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận