Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 (có đáp án): Thực hành: Món xào (Mới nhất)

  • 359 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Đối với món xào, thực phẩm được làm chín bằng lượng chất béo như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đối với món xào, thực phẩm được làm chín bằng lượng chất béo rất ít, chiếm 5% đến 10% lượng thực phẩm.


Câu 2:

Câu 2. Thời gian làm chín món xào:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Người ta sử dụng ngọn lửa to trong thời gian tương đối ngắn để thực hiện món xào.


Câu 3:

Câu 3. Quy trình thực hiện món xào gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình thực hiện món xào gồm 3 bước:

1. Chuẩn bị

2. Chế biến

3. Trình bày


Câu 4:

Câu 4. Quy trình thực hiện món xào có bước nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình thực hiện món xào gồm 3 bước:

1. Chuẩn bị

2. Chế biến

3. Trình bày


Câu 5:

Câu 5. Bước đầu tiên trong quy trình thực hiện món xào là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình thực hiện món xào gồm 3 bước:

1. Chuẩn bị

2. Chế biến

3. Trình bày


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận