Câu hỏi:

11/02/2022 70

Câu 3. Bước chuẩn bị của quy trình thực hiện món trộn gồm mấy nội dung công việc?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bước chuẩn bị của quy trình thực hiện món trộn gồm 3 nội dung công việc:

1. Chuẩn bị nguyên liệu thực vật

2. Chuẩn bị nguyên liệu động vật

3. Chuẩn bị nước chấm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Để giữ độ giòn cho ngó sen, người ta cho loại gia vị nào vào?

Xem đáp án » 11/02/2022 153

Câu 2:

Câu 6. Yêu cầu đối với món trộn là gì?

Xem đáp án » 11/02/2022 135

Câu 3:

Câu 13. Bước chế biến món gỏi cuốn thực hiện công việc nào sau đây?

Xem đáp án » 11/02/2022 131

Câu 4:

Câu 1. Quy trình thực hiện món trộn gồm mấy bước?

Xem đáp án » 11/02/2022 119

Câu 5:

Câu 14. Công việc đầu tiên của bước chế biến món gỏi cuốn là gì?

Xem đáp án » 11/02/2022 113

Câu 6:

Câu 12. Bước chế biến món gỏi cuốn thực hiện theo mấy giai đoạn?

Xem đáp án » 11/02/2022 103

Câu 7:

Câu 2. Quy trình thực hiện món trộn có bước nào sau đây?

Xem đáp án » 11/02/2022 99

Bình luận


Bình luận