Câu hỏi:

11/02/2022 147

Câu 13. Bước chế biến món gỏi cuốn thực hiện công việc nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bước chế biến món gỏi cuốn thực hiện theo 2 giai đoạn:

1. Làm tương chấm

2. Cuốn nem

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 10. Để giữ độ giòn cho ngó sen, người ta cho loại gia vị nào vào?

Xem đáp án » 11/02/2022 166

Câu 2:

Câu 6. Yêu cầu đối với món trộn là gì?

Xem đáp án » 11/02/2022 142

Câu 3:

Câu 1. Quy trình thực hiện món trộn gồm mấy bước?

Xem đáp án » 11/02/2022 133

Câu 4:

Câu 14. Công việc đầu tiên của bước chế biến món gỏi cuốn là gì?

Xem đáp án » 11/02/2022 126

Câu 5:

Câu 12. Bước chế biến món gỏi cuốn thực hiện theo mấy giai đoạn?

Xem đáp án » 11/02/2022 114

Câu 6:

Câu 2. Quy trình thực hiện món trộn có bước nào sau đây?

Xem đáp án » 11/02/2022 108

Bình luận


Bình luận