Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 có đáp án: Trình bày và trang trí bàn ăn (Mới nhất)

  • 222 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Có mấy cách trình bày bàn ăn?

Xem đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 cách trình bày bàn ăn:

1. Đặt bàn theo phong cách Việt Nam

2. Đặt bàn theo phong cách phương Tây


Câu 2:

Câu 2. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cách đặt bàn ăn theo phong cách Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Hình B là cách đặt bàn theo phong cách phương Tây


Câu 3:

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cách đặt bàn ăn theo phong cách phương Tây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Hình A là cách đặt bàn theo phong cách Việt Nam.


Câu 4:

Câu 4. Bàn ăn được trang trí theo mấy dạng?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Bàn ăn được trang trí theo 2 dạng: bàn ăn dạng tròn và bàn ăn dạng dài.


Câu 5:

Câu 5. Bàn ăn được trang trí theo dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Bàn ăn được trang trí theo 2 dạng: bàn ăn dạng tròn và bàn ăn dạng dài.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận