Câu hỏi:

11/02/2022 36

Câu 7. Bàn ăn nào sau đây được trình bày dạng tròn?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đáp án A là bàn ăn trình bày dạng dài, đáp án B là bàn ăn trình bày dạng tròn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu 4. Bàn ăn được trang trí theo mấy dạng?

Xem đáp án » 11/02/2022 143

Câu 2:

Câu 2. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cách đặt bàn ăn theo phong cách Việt Nam?

Xem đáp án » 11/02/2022 95

Câu 3:

Câu 3. Hình ảnh nào sau đây thể hiện cách đặt bàn ăn theo phong cách phương Tây?

Xem đáp án » 11/02/2022 91

Câu 4:

Câu 8. Trang trí bàn ăn phải đảm bảo mấy đặc điểm?

Xem đáp án » 11/02/2022 91

Câu 5:

Câu 9. Đặc điểm đầu tiên của trang trí bàn ăn là:

Xem đáp án » 11/02/2022 91

Câu 6:

Câu 13. Tránh chọn loại khăn trải bàn nào?

Xem đáp án » 11/02/2022 79

Câu 7:

Câu 15. Yếu tố nào giúp bữa ăn trở lên ngon miệng?

Xem đáp án » 11/02/2022 79

Bình luận


Bình luận