Câu hỏi:

04/10/2019 5,806

Hòa tan hoàn toàn 21g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị I và kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A và 1,008 lit khí CO2 (dktc). Cô cạn dung dịch A thu được m gam muối khan. Giá trị của m là :

Trả lời:

Giải thích: Đáp án C

(*) Phương pháp : Bảo toàn khối lượng

- Lời giải :

TQ : CO3 + 2HCl 2Cl + CO2 + H2O

Mol             0,09  ¬         0,045          0,045

Bảo toàn khối lượng : mCacbonat + mHCl = mMuối Clorua + mCO2 + mH2O

=> m = 21,495g

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan 5,4 gam bột Al vào 15 ml dung dịch A chứa Fe(NO3)3 1M và Cu(NO3)2 1M. Kết thúc phản ứng thu được m gam rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 05/10/2019 24,783

Câu 2:

Cho 44,5 gam hỗn hợp bột Zn, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 22,4 lít khí H2 bay ra (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án » 04/10/2019 16,165

Câu 3:

Cho 10,8 gam kim loại M phản ứng hoàn toàn với khí clo dư, thu được 53,4 gam muối. Kim loại M là

Xem đáp án » 05/10/2019 12,098

Câu 4:

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 04/10/2019 10,642

Câu 5:

Cho 11,2 gam bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa HCl 2M và Cu(NO3)2 1M, sau phản ứng hòa toàn thấy thoát ra V lít khí NO (đktc) và có m gam kết tủa. NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-. Vậy giá trị của m và V tương ứng là:

Xem đáp án » 04/10/2019 7,172

Câu 6:

Hòa tan hoàn toàn 10,2g hỗn hợp X gồm Mg và Al bằng dung dịch HCl vừa đủ, thu được m gam muối và 11,2 lit khí H2 (dktc). Giá trị của m là :

Xem đáp án » 05/10/2019 5,816

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »