Câu hỏi:

24/07/2020 397

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thứ nhất là số lớn nhất có hai chữ số khác nhau. Số thứ hai là số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Vậy tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là a/b.

Vậy a =  ...; b = ...

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98. Vậy số thứ nhất là 98.

Số lẻ nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 103. Vậy số thứ hai là 103.

Tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 98/103.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trái sang phải là 98;103

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tỉ số của a và b (b khác 0) là:

Xem đáp án » 24/07/2020 547

Câu 2:

Lớp 4A có 15 học sinh nam và 18 học sinh nữ. Viết tỉ số của số học sinh nam và số học sinh cả lớp.

Xem đáp án » 24/07/2020 500

Câu 3:

Một trại chăn nuôi có 156 con gà và có số ngan bằng 3/4 số gà. Hỏi trại chăn nuôi đó có bao nhiêu con ngan?

Xem đáp án » 24/07/2020 443

Câu 4:

Tỉ số của 10 và 21 là 21/10. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 24/07/2020 416

Câu 5:

Tỉ số của 3 và 5 là:

Xem đáp án » 24/07/2020 397

Câu 6:

Một hộp đựng 7 quả bóng xanh và 9 quả bóng đỏ. Tỉ số của số quả bóng đỏ và số quả bóng xanh là:

Xem đáp án » 24/07/2020 369

Bình luận


Bình luận