Câu hỏi:

26/07/2020 112

Hoa nói rằng “Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó”. Theo em, Hoa nói đúng hay sai?

Trả lời:

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Vậy Hoa nói đúng.

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai hộp bánh cân nặng 45  kg , trong đó một hộp cân nặng 38  kg .

Vậy hộp bánh còn lại cân nặng            kg.

Xem đáp án » 26/07/2020 168

Câu 2:

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số thì:

Xem đáp án » 26/07/2020 157

Câu 3:

Tính 57 - 25

Xem đáp án » 26/07/2020 124

Câu 4:

Tính: 1718 - 56

Xem đáp án » 26/07/2020 104

Câu 5:

Tìm x, biết:   x + 37  =  1528

Xem đáp án » 26/07/2020 101

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »