Trắc nghiệm Toán 4 Bài 9: (có đáp án) phép trừ phân số

  • 1279 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số thì:

Xem đáp án

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

Chú ý

Học sinh có thể nhớ nhầm quy tắc là ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai, trừ mẫu số của phân số thứ nhất cho mẫu số của phân số thứ nên có thể chọn đáp án sai là B

Đáp án C


Câu 2:

Hoa nói rằng “Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó”. Theo em, Hoa nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số đó.

Vậy Hoa nói đúng.

Đáp án A


Câu 3:

Tính 57 - 25

Xem đáp án


Câu 4:

Tính: 1718 - 56

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

1 tháng trước

Phạm Thị Thủy

Bình luận


Bình luận

Phạm Thị Thủy
17:01 - 26/02/2023

Giải giúp em câu hỏi này 8-3/7=?