Bài tập ôn hè Toán 4 lên lớp 5 Dạng 5: Các dạng toán tìm x có đáp án

  • 323 lượt thi

  • 44 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tìm x:

58 564 – x = 2354

Xem đáp án

58 564 – x = 2354

x = 58 564 – 2354

x =  56 210


Câu 2:

Tìm x: 

45 451 + x = 65 153        

Xem đáp án

45 451 + x = 65 153

x = 65 153 – 45 451

x = 19 702  


Câu 3:

Tìm x:

x – 2342 = 38 371

Xem đáp án

x – 2342 = 38 371

x = 38 371 + 2342

x = 40 713


Câu 5:

Tìm x:

45 478 – x = 3945

Xem đáp án

45 478 – x = 3945

x = 45 478 – 3945

x = 41 533

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận