Câu hỏi:

27/07/2020 90

Kết quả của phép chia 36 : 6 là:

Trả lời:

Đáp án C

36 : 6 = 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi con bằng 16 tuổi mẹ. Năm nay, con có số tuổi là:

Xem đáp án » 27/07/2020 139

Câu 2:

Điền dấu >,< hoặc = vào chỗ trống:

Xem đáp án » 27/07/2020 85

Câu 3:

Nếu 6 × x = 48 thì x bằng 8. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 27/07/2020 85

Câu 4:

Đáp án nào đã tô 16 hình ?

Xem đáp án » 27/07/2020 83

Câu 5:

Phép chia nào có thương bé nhất?

Xem đáp án » 27/07/2020 79

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85