Câu hỏi:

27/07/2020 74

Một hàng có 6 chú bộ đội. Hỏi có 42 chú bộ đội thì xếp được bao nhiêu hàng như thế?

Trả lời:

Đáp án C

42 chú bộ đội thì xếp được số hàng là:

42:6=7  (hàng)

Đáp số: 7 hàng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm nay mẹ 36 tuổi, tuổi con bằng 16 tuổi mẹ. Năm nay, con có số tuổi là:

Xem đáp án » 27/07/2020 139

Câu 2:

Kết quả của phép chia 36 : 6 là:

Xem đáp án » 27/07/2020 89

Câu 3:

Điền dấu >,< hoặc = vào chỗ trống:

Xem đáp án » 27/07/2020 85

Câu 4:

Nếu 6 × x = 48 thì x bằng 8. Đúng hay Sai ?

Xem đáp án » 27/07/2020 85

Câu 5:

Đáp án nào đã tô 16 hình ?

Xem đáp án » 27/07/2020 83

Câu 6:

Phép chia nào có thương bé nhất?

Xem đáp án » 27/07/2020 79

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85