Câu hỏi:

29/07/2020 272

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường

42m

Thời gian

3 giây

Vận tốc

…m/giây

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Vận tốc cần tìm là:

42 : 3 = 14 (m/giây)

Đáp số: 14 m/giây.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 14.

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quãng đường AB dài 102km. Lúc 7 giờ 48 phút, một người đi ô tô khởi hành từ A và đi đến B lúc 10 giờ 32 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết giữa đường ô tô nghỉ 20 phút.

Xem đáp án » 29/07/2020 11,018

Câu 2:

Trên cùng quãng đường 21km, ô tô đi hết 24 phút còn xe máy đi hết 36 phút. Hỏi vận tốc xe nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ki-lô-mét?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,001

Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi bộ rời khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến chợ lúc 8 giờ 6 phút, hết quãng đường từ nhà đến chợ dài 3km.

Vậy vận tốc của người đó là c km/giờ.

Xem đáp án » 29/07/2020 1,701

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hà đi học lúc 6 giờ 45 phút và dự định đến trường lúc 7 giờ 30 phút. Hôm nay đi khỏi nhà được 600m thì Hà phải quay về lấy 1 quyển vở để quên nên khi đến trường thì đúng 7 giờ 45 phút.

Vậy vận tốc của Hà là c km/giờ, biết vận tốc của Hà là không đổi.

Xem đáp án » 29/07/2020 1,029

Câu 5:

Trong các đơn vị sau, đâu là đơn vị của vận tốc?

Xem đáp án » 29/07/2020 675

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quãng đường AB gồm đoạn lên dốc dài 16,2km và đoạn xuống dốc dài 16,8km. Một ô tô đi lên dốc hết 54 phút và đi xuống dốc hết 42 phút.

Vậy cận tốc lên dốc là c km/giờ; vận tốc xuống dốc là c km/giờ; vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB là c km/giờ.

Xem đáp án » 29/07/2020 509

Câu 7:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

s

150km

t

2,5 giờ

v

…km/giờ

Xem đáp án » 29/07/2020 498

Bình luận


Bình luận