Trắc nghiệm Toán 5 Bài 7: (có đáp án) Vận tốc

  • 1738 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Trong các đơn vị sau, đâu là đơn vị của vận tốc?

Xem đáp án

Vận tốc là quãng đường đi được trong 1 đơn vị thời gian như 1 giờ, 1 phút, 1 giây,…

Do đó, đơn vị vận tốc có thể là km/giờ; km/phút; m/phút; m/giây;…

Vậy cả A, B, C đều đúng.

Đáp án D


Câu 2:

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Phát biểu trên là đúng.

Đáp án A


Câu 3:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

Quãng đường

42m

Thời gian

3 giây

Vận tốc

…m/giây

Xem đáp án

Vận tốc cần tìm là:

42 : 3 = 14 (m/giây)

Đáp số: 14 m/giây.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 14.

Đáp án C


Câu 4:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

s

150km

t

2,5 giờ

v

…km/giờ

Xem đáp án

Vận tốc cần tìm là:

150 : 2,5 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào chỗ chấm là 60.

Đáp án B


Câu 5:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

s

4km

t

25 giây

v

…m/giây

Xem đáp án

Đổi: 4km = 4000m

Vận tốc cần tìm là:

4000 : 25 = 160 (m/giây)      

Đáp số: 160 m/giây.

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

bac ho vi dai

hơi khó

1 năm trước

Nguyễn Đức Nhật Vương

Bình luận


Bình luận