Câu hỏi:

29/07/2020 82

Chọn số thích hợp điền vào chỗ chấm:

s

4km

t

25 giây

v

…m/giây

Trả lời:

Đổi: 4km = 4000m

Vận tốc cần tìm là:

4000 : 25 = 160 (m/giây)      

Đáp số: 160 m/giây.

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quãng đường AB dài 102km. Lúc 7 giờ 48 phút, một người đi ô tô khởi hành từ A và đi đến B lúc 10 giờ 32 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết giữa đường ô tô nghỉ 20 phút.

Xem đáp án » 29/07/2020 541

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một người đi bộ rời khỏi nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến chợ lúc 8 giờ 6 phút, hết quãng đường từ nhà đến chợ dài 3km.

Vậy vận tốc của người đó là c km/giờ.

Xem đáp án » 29/07/2020 162

Câu 3:

Trong các đơn vị sau, đâu là đơn vị của vận tốc?

Xem đáp án » 29/07/2020 116

Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quãng đường AB gồm đoạn lên dốc dài 16,2km và đoạn xuống dốc dài 16,8km. Một ô tô đi lên dốc hết 54 phút và đi xuống dốc hết 42 phút.

Vậy cận tốc lên dốc là c km/giờ; vận tốc xuống dốc là c km/giờ; vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB là c km/giờ.

Xem đáp án » 29/07/2020 97

Câu 5:

Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Đúng hay sai?

Xem đáp án » 29/07/2020 92

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hà đi học lúc 6 giờ 45 phút và dự định đến trường lúc 7 giờ 30 phút. Hôm nay đi khỏi nhà được 600m thì Hà phải quay về lấy 1 quyển vở để quên nên khi đến trường thì đúng 7 giờ 45 phút.

Vậy vận tốc của Hà là c km/giờ, biết vận tốc của Hà là không đổi.

Xem đáp án » 29/07/2020 89

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »