Câu hỏi:

29/07/2020 1,141

Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Lớp Giáp xác kém tiến hóa nhất so với ba lớp còn lại

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Động vật nào dưới đây có quan hệ họ hàng gần với sán lá gan nhất ?

Xem đáp án » 12/05/2020 9,562

Câu 2:

Cho các ngành động vật sau : (1) : Giun tròn ; (2) : Thân mềm ; (3) : Ruột khoang ; (4) : Chân khớp ; (5) : Động vật nguyên sinh ; (6) : Giun đốt ; (7) : Giun dẹp ; (8) : Động vật có xương sống.

Hãy sắp xếp các ngành động vật trên theo chiều hướng tiến hóa.

Xem đáp án » 12/05/2020 8,069

Câu 3:

Cho các lớp động vật sau : (1) : Lớp Lưỡng cư ; (2) : Lớp Chim ; (3) : Lớp Thú ; (4) : Lớp Bò sát ; (5) : Lớp Cá sụn. Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa

Xem đáp án » 29/07/2020 7,712

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng ?

Xem đáp án » 12/05/2020 5,517

Câu 5:

Trong các động vật dưới đây, động vật nào kém tiến hóa nhất ?

Xem đáp án » 12/05/2020 4,960

Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây có ở chim cổ ?

Xem đáp án » 12/05/2020 4,605

Câu 7:

 Trên Trái Đất, vi khuẩn và vi khuẩn lam xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng

Xem đáp án » 12/05/2020 2,619

Bình luận


Bình luận