Câu hỏi:

29/07/2020 1,326

Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Lớp Giáp xác kém tiến hóa nhất so với ba lớp còn lại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Động vật nào dưới đây có quan hệ họ hàng gần với sán lá gan nhất ?

Xem đáp án » 11/07/2024 10,046

Câu 2:

Cho các lớp động vật sau : (1) : Lớp Lưỡng cư ; (2) : Lớp Chim ; (3) : Lớp Thú ; (4) : Lớp Bò sát ; (5) : Lớp Cá sụn. Hãy sắp xếp các lớp trên theo chiều hướng tiến hóa

Xem đáp án » 29/07/2020 9,267

Câu 3:

Cho các ngành động vật sau : (1) : Giun tròn ; (2) : Thân mềm ; (3) : Ruột khoang ; (4) : Chân khớp ; (5) : Động vật nguyên sinh ; (6) : Giun đốt ; (7) : Giun dẹp ; (8) : Động vật có xương sống.

Hãy sắp xếp các ngành động vật trên theo chiều hướng tiến hóa.

Xem đáp án » 12/07/2024 8,857

Câu 4:

Trong các động vật dưới đây, động vật nào kém tiến hóa nhất ?

Xem đáp án » 12/07/2024 6,181

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng ?

Xem đáp án » 12/07/2024 5,864

Câu 6:

Đặc điểm nào dưới đây có ở chim cổ ?

Xem đáp án » 12/05/2020 4,715

Câu 7:

 Trên Trái Đất, vi khuẩn và vi khuẩn lam xuất hiện lần đầu tiên cách đây khoảng

Xem đáp án » 12/05/2020 2,834

Bình luận


Bình luận