Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 56: (có đáp án) Cây phát sinh giới động vật (phần 2)

  • 1878 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây về lưỡng cư cổ là đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D

Lưỡng cư cổ còn di tích của nắp mang


Câu 2:

Đặc điểm nào dưới đây có ở chim cổ ?

Xem đáp án

Đáp án A
Chim cổ hàm có răng


Câu 3:

Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ?

Xem đáp án

Đáp án B

Lớp Giáp xác kém tiến hóa nhất so với ba lớp còn lại


Câu 4:

Trong các động vật dưới đây, động vật nào kém tiến hóa nhất ?

Xem đáp án

Đáp án D
Hải quỳ thuộc ngành Ruột khoang kém tiến hóa hơn so với ba động vật còn lại


Câu 5:

Trong các động vật sau, động vật nào có quan hệ họ hàng gần với nhện nhà nhất ?

Xem đáp án

Đáp án B

Bọ cạp có quan hệ họ hàng gần với nhện nhà nhất


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

2 năm trước

lê thị ngọc quyên

Bình luận


Bình luận

Trần An
22:09 - 07/04/2022

cần hỗ trợ