Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 57 (có đáp án): Đa dạng sinh học

  • 2965 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sự đa dạng loài được thể hiện ở?

Xem đáp án

Đa dạng sinh học được biểu thị bằng số lượng loài. Sự đa dạng về loài được thể hiện bằng sự đa dạng về đặc điểm hình thái và tập tính của từng loài.

→ Đáp án D


Câu 2:

Số loài động vật trên Trái Đất là?

Xem đáp án

Động vật phân bố rất rộng rãi trên Trái Đất. Ước tính số loài động vật hiện nay được biết có khoảng 1,5 triệu loài.

→ Đáp án B


Câu 3:

 Môi trường nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

Xem đáp án

Môi trường nhiệt đới khí hậu nóng ẩm, giới Thực vật phát triển phong phú, nên điều kiện sống đa dạng, tạo điều kiện cho sự thích nghi đa dạng của nhiều loài, số loài lớn, độ đa dạng cao.

→ Đáp án C


Câu 4:

Động vật nào thích nghi với đời sống ở môi trường hoang mạc đới nóng

Xem đáp án

Chuột nhảy là động vật sống thích nghi với môi trường hoang mạc đới nóng, chúng có đôi chân dài cho những bước nhảy xa tránh tiếp xúc với cát nóng.

→ Đáp án A


Câu 5:

 Chim cánh cụt có lớp mỡ dưới da rất dày để làm gì?

Xem đáp án

Chim cánh cụt có lớp mỡ dưới da rất dày, nó giúp giữ nhiệt, dự trữ năng lượng, chống rét khi sống ở môi trường lạnh giá quanh năm.

→ Đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Không có tên

Bình luận


Bình luận