Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 5 (có đáp án): Trùng biến hình và trùng giày

  • 4607 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Trùng biến hình di chuyển như thế nào?

Xem đáp án

Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía hình thành chân giả tiến về phía trước.

→ Đáp án A


Câu 2:

Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức

Xem đáp án

Khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ…), trùng biến hình sinh sản theo hình thức phân đôi.

→ Đáp án A

Trùng biến hình sinh sản bằng hình thức (ảnh 1)


Câu 3:

Trùng giày lấy thức ăn nhờ

Xem đáp án

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng.

→ Đáp án C


Câu 4:

Tiêu hóa thức ăn ở trùng giày nhờ

Xem đáp án

Trùng giày tiêu hóa thức ăn nhờ enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh.

→ Đáp án D


Câu 5:

 Quá trình tiêu hóa ở trùng giày là

Xem đáp án

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

→ Đáp án D


4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

B

2 năm trước

Bùi Đức Anh

2 năm trước

Lớp 7A14 Trần Văn Bảo

V

1 năm trước

Vietk Nguyen

N

1 năm trước

Ngọc Trần Lê Bảo

Bình luận


Bình luận