Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 11 (có đáp án): Sán lá gan

  • 4829 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Vật chủ của sán lá gan là

Xem đáp án

Sán lá gan là những giun dẹp kí sinh ở gan và mật trâu, bò.

→ Đáp án D


Câu 2:

Nơi kí sinh của sán lá gan ở trâu, bò là

Xem đáp án

Sán lá gan sống kí sinh ở gan và mật trâu, bò.

→ Đáp án A


Câu 3:

Mỗi ngày, sán lá gan đẻ bao nhiêu trứng

Xem đáp án

Sán lá gan đẻ nhiều trứng (khoảng 4000 trứng mỗi ngày)

→ Đáp án D


Câu 4:

Sán lá gan bám vào vật chủ nhờ

Xem đáp án

Sán lá gan dùng 2 giác bám chắc vào nội tạng vật chủ

→ Đáp án C


Câu 5:

Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với sống kí sinh là

Xem đáp án

Sán lá gan có cấu tạo thích nghi với sống kí sinh như mắt và lông bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển.

→ Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Bé my cute

hay

1 năm trước

đinh thị mai thúy

Bình luận


Bình luận