Câu hỏi:

10/05/2020 34,823

Đặc điểm nào dưới đây có ở sán lá gan?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

 Vòng đời của sán lá gan có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án » 10/05/2020 91,718

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây về sán lá gan là đúng ?

Xem đáp án » 10/05/2020 44,059

Câu 3:

Sán lông và sán lá gan giống nhau ở điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 10/05/2020 30,469

Câu 4:

Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào

Xem đáp án » 03/05/2020 28,982

Câu 5:

Sán lá gan bám vào vật chủ nhờ

Xem đáp án » 03/05/2020 23,437

Câu 6:

Đặc điểm nào sau đây có ở vòng đời của sán lá gan?

Xem đáp án » 10/05/2020 22,888

Bình luận


Bình luận