Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 31 (có đáp án): Cá chép

  • 3664 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

 Đặc điểm nào giúp ta phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống?

Xem đáp án

Động vật có xương sống có bộ xương trong, trong đó có cột sống (chứa tủy sống). Cột sống là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt ngành Động vật có xương sống với các ngành Động vật không xương sống.

→ Đáp án B


Câu 2:

Cá chép sống trong môi trường nào?

Xem đáp án

Cá chép sống trong môi trường nước ngọt (hồ, ao, ruộng, sông, suối…). Chúng ưa các vực nước lặng.

→ Đáp án D


Câu 3:

Thức ăn của cá chép là?

Xem đáp án

Cá chép ăn tạp: ăn giun, ốc, ấu trùng côn trùng và thực vật thủy sinh.

→ Đáp án D


Câu 4:

Cá chép đẻ bao nhiêu trứng?

Xem đáp án

Đến mùa sinh sản, cá chép cái đẻ trứng với số lượng lớn từ 15 – 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh. Cá chép cần phải đẻ 1 số lượng lớn như thế vì cá chép thụ tinh ngoài, tỉ lệ sống sót đến tuổi trưởng thành là rất thấp. Do đó, để duy trì nòi giống, cần phải đẻ 1 số lượng trứng lớn.

→ Đáp án D


Câu 5:

Thụ tinh ngoài là?

Xem đáp án

Đến mùa sinh sản, cá chép cái đẻ trứng với số lượng lớn từ 15 – 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh. Cá chép đực bơi theo tưới tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh cho trứng (thụ tinh ngoài). Những trứng thụ tinh sẽ phát triển thành phôi.

→ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Du 7.3
20:23 - 26/12/2021

Có mấy cái cô ko giảng zô đây trl ko đc lun^^

Nguyễn Diệu Linh
20:39 - 14/01/2022

đ ùi

Tạ Đình Phong
16:42 - 13/03/2022

nó ảo