Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 58 (có đáp án): Đa dạng sinh học (tiếp theo)

  • 1919 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Số loài động vật ở … cao hơn hẳn so với tất cả những môi trường địa lí khác trên Trái Đất.

Xem đáp án

Số loài động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa cao hơn hẳn so với tất cả những môi trường địa lí khác trên Trái Đất, là do môi trường nhiệt đới gió mùa có khí hậu nóng, ẩm tương đối ổn định, thích hợp với sự sống của mọi loài sinh vật.

→ Đáp án C


Câu 2:

 Tại sao trên đồng ruộng đồng bằng miền Bắc Việt Nam có thể bắt gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh với nhau?

Xem đáp án

Các loài rắn trên đồng ruộng, ở đồng bằng Bắc Bộ : có những loài chuyên ăn rắn, có những loài chủ yếu ăn chuột, hoặc chủ yếu ăn ếch nhái hay sâu bọ. Có loài bắt chuột về ban ngày (bắt trong hang), có loài về ban đêm (bắt ở ngoài hang)… Do vậy, trên cùng một nơi có thể có nhiều loài cùng sống bên nhau, tận dụng được nguồn sống của môi trường mà không cạnh tranh với nhau, làm cho số lượng loài động vật ở nơi đó tăng lên rõ rệt.

→ Đáp án D


Câu 3:

Thức ăn của rắn giun là?

Xem đáp án

Rắn giun sống chui luồn trong đất, thức ăn là sâu bọ.

→ Đáp án C


Câu 4:

 Tài nguyên động vật được sử dụng trong sản xuất công nghiệp là?

Xem đáp án

Nguồn tài nguyên động vật đã cung cấp vật liệu sản xuất công nghiệp da, lông, sáp ong, cánh kiến… cho hoạt động của con người.

→ Đáp án D


Câu 5:

 Đặc điểm nào KHÔNG phải là lợi ích của nguồn tài nguyên động vật?

Xem đáp án

Nguồn tài nguyên động vật đã cung cấp cho nhân dân ta thực phẩm, sức kéo, dược liệu, sản xuất công nghiệp (da, lông, sáp ong, cánh kiến...), nông nghiệp (thức ăn gia súc, phân bón), có những loài có tác dụng tiêu diệt các loài sinh vật có hại, có giá trị văn hóa (cá cảnh, chim cảnh), giống vật nuôi (gia cầm, gia súc và những động vật nuôi khác...)

→ Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận