Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 47 (có đáp án): Cấu tạo trong của thỏ

  • 1838 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cấu tạo trong của thỏ là?

Xem đáp án

Cơ thể thỏ có cấu tạo hoàn chỉnh gồm da, bộ xương và hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan

→ Đáp án D


Câu 2:

 Đặc điểm cơ thể nào của thỏ tiến hóa hơn so với ở thằn lằn?

Xem đáp án

Ở thỏ, cũng như ở mọi thú khác, cơ hoành xuất hiện chia khoang cơ thể thành khoang ngực và khoang bụng. Cơ hoành và các cơ liên sườn tham gia vào quá trình thông khí ở phổi.

→ Đáp án B


Câu 3:

Hệ tuần hoàn của thỏ có cấu tạo như thế nào?

Xem đáp án

Hệ tuần hoàn ở thỏ gồm tim 4 ngăn cùng với 2 hệ mạch tạo thành 2 vòng tuần hoàn. Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi đảm bảo sự trao đổi chất mạnh ở thỏ.

→ Đáp án D


Câu 4:

Thỏ có bao nhiêu đốt sống cổ?

Xem đáp án

Thỏ có 7 đốt sống cổ, ít hơn so với thằn lằn.

→ Đáp án C


Câu 5:

 Hệ hô hấp của thỏ gồm?

Xem đáp án

Hệ hô hấp gồm khí quản, phế quản và phổi. Phổi lớn gồm nhiều túi phổi (phế nang) với mạng mao mạch dày đặc bao quanh giúp sự trao đổi khí dễ dàng.

→ Đáp án D


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

B

3 năm trước

Bùi Quang Minh AZ IQ 7A11

Bình thường

Bình luận


Bình luận