Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 38 (có đáp án): Thằn lằn bóng đuôi dài

  • 3219 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Đặc điểm đời sống của thằn lằn bóng đuôi dài là?

Xem đáp án

Thằn lằn bóng đuôi dài có đời sống:

- Sống và bắt mồi nơi khô ráo

- Bắt mồi về ban ngày

- Thích phơi nắng. Trú đông trong các hốc đất khô ráo

→ Đáp án D


Câu 2:

 Đặc điểm nào của thằn lằn có giúp ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể?

Xem đáp án

Thằn lằn bóng đuôi dài da khô có vảy sừng bao bọc nên ngăn cản được sự thoát hơi nước của cơ thể.

→ Đáp án A


Câu 3:

Cơ quan hô hấp của thằn lằn là?

Xem đáp án

Thằn lằn hô hấp hoàn toàn bằng phổi, khác với ếch hô hấp cả bằng da và phổi.

→ Đáp án C


Câu 4:

Thằn lằn bóng đuôi dài thuộc kiểu động vật có thân nhiệt như thế nào?

Xem đáp án

Thằn lằn bóng đuôi dài vẫn là động vật biến nhiệt

→ Đáp án A


Câu 5:

Thằn lằn đực có bao nhiêu cơ quan giao phối?

Xem đáp án

Thằn lằn đực có 2 cơ quan giao phối

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

80%

0%

20%

0%

0%

Nhận xét

M

2 năm trước

My Nguyễn

D

6 tháng trước

Dương Ngọc Hân

5 tháng trước

Keven

4 tháng trước

Lớp 7A14 Trần Văn Bảo

good
T

4 tháng trước

Trang Vũ

Bình luận


Bình luận