Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 33 (có đáp án): Cấu tạo trong của cá chép

  • 1900 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cá chìm nổi được trong nước là do có?

Xem đáp án

Cá chép có bong bóng chứa đầy không khí trong bụng, nên chúng có thể chìm nổi trong nước dễ dàng.

→ Đáp án C


Câu 2:

 Chức năng của gan với tiêu hóa của cá chép?

Xem đáp án

Gan tiết ra dịch mật để tiêu hóa thức ăn.

→ Đáp án D


Câu 3:

Thứ tự nào đúng về quá trình tiêu hóa thức ăn của cá chép

Xem đáp án

Cá chép có hệ tiêu hóa phân hóa chức năng rõ ràng, thức ăn được lấy vào từ miệng theo hầu và thực quản đi xuống dạ dày, sau khi tiêu hóa ở dạ dày thức ăn chuyển đến ruột để tiêu hóa nốt và hấp thu chất dinh dưỡng, các chất cặn bã thải ra ngoài qua hậu môn.

→ Đáp án C


Câu 4:

Tim cá chép chia thành bao nhiêu ngăn?

Xem đáp án

Tim cá có 2 ngăn là: tâm nhĩ và tâm thất, nối với các mạch tạo thành 1 vòng tuần hoàn kín.

→ Đáp án B


Câu 5:

Khi … co tống máu vào động mạch chủ bụng từ đó chuyển qua mao mạch mang, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi, theo động mạch chủ lưng đến các mao mạch ở các cơ quan cung cấp ôxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo tĩnh mạch bụng trở về ...

Chọn đáp án phù hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thành vòng tuần hoàn của cá chép:

Xem đáp án

Khi tâm thất co tống máu vào động mạch chủ bụng từ đó chuyển qua mao mạch mang, ở đây xảy ra sự trao đổi khí, máu trở thành đỏ tươi, giàu ôxi, theo động mạch chủ lưng đến các mao mạch ở các cơ quan cung cấp ôxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo tĩnh mạch bụng trở về tâm nhĩ

→ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

hiep
17:15 - 22/03/2021

làm đề tại vietjack giúp tôi đạt điểm cao!