Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 6: (có đáp án) Trùng kiết lị và trùng sốt rét (phần 2)

  • 3607 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Nhóm động vật nguyên sinh nào dưới đây có chân giả?

Xem đáp án

Đáp án D

Trùng biến hình và trùng kiết lị là nhóm động vật nguyên sinh đều có chân giả


Câu 2:

Trùng sốt rét di chuyển bằng cơ quan nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Trùng sốt rét không có bộ phận di chuyển.


Câu 3:

Trùng sốt rét lây nhiễm sang cơ thể người qua vật chủ trung gian nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng sốt rét sống kí sinh trong máu người, trong thành ruột và tuyến nước bọt của muỗi Anophen


Câu 4:

Dưới đây là các giai đoạn kí sinh của trùng sốt rét trong hồng cầu người:

(1): Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới.

(2): Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu.

(3) : Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới.

Hãy sắp xếp các giai đoạn trên theo trình tự hợp lí.

Xem đáp án

Đáp án A

Trùng sốt rét chui vào kí sinh ở hồng cầu → Trùng sốt rét sử dụng hết chất nguyên sinh trong hồng cầu, sinh sản vô tính cho nhiều cá thể mới → Trùng sốt rét phá vỡ hồng cầu để chui ra ngoài tiếp tục vòng đời kí sinh mới


Câu 5:

Trong các phương pháp sau, phương pháp nào được dùng để phòng chống bệnh sốt rét?

1. Ăn uống hợp vệ sinh.

2. Mắc màn khi ngủ.

3. Rửa tay sạch trước khi ăn.

4. Giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.

Phương án đúng là

Xem đáp án

Đáp án C
Phương pháp được dùng để phòng chống bệnh sốt rét là: Mắc màn khi ngủ; giữ vệ sinh nơi ở, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

rat tot va hay
H

1 năm trước

Hoàng Thục Đoan Trần

V

1 năm trước

Vietk Nguyen

Bình luận


Bình luận

Michan Doo
21:05 - 10/11/2021

thanks

Ảnh đính kèm