Câu hỏi:

29/07/2020 1,942

Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học và do nguyên nhân nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học và do nguyên nhân mèo bị bắt làm thực phẩm

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước ta đã áp dụng các biện pháp đấu tranh sinh học nào ?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,222

Câu 2:

Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,938

Câu 3:

Biện pháp đấu tranh sinh học là biện pháp nào dưới đây ?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,835

Câu 4:

Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là:

Xem đáp án » 29/07/2020 1,472

Câu 5:

 Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì? 1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại 2. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường 3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện 4. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại nhưng không gây ô nhiễm môi trường

Xem đáp án » 07/05/2020 1,295

Câu 6:

Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì? 1. Nhiều loài thiên địch được di nhập, vì không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém 2. Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển. 3. Thiên địch không diệt triệt để được sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.

Xem đáp án » 07/05/2020 1,067

Bình luận


Bình luận