Trắc nghiệm Sinh Học 7 Bài 59: (có đáp án) Biện pháp đấu tranh sinh học (phần 2)

  • 1815 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 7 phút

Câu 1:

Biện pháp đấu tranh sinh học là biện pháp nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án D
Biện pháp đấu tranh sinh học : Sử dụng thiên địch trực tiếp tiêu diệt những loài sinh vật có hại. Sử dụng thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng của sinh vật gây hại. Sử dụng vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm diệt sinh vật gây hại


Câu 2:

Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là: Hạn chế tác động của sinh vật gây hại.


Câu 3:

Nước ta đã áp dụng các biện pháp đấu tranh sinh học nào ?

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng thuốc vi sinh và nuôi thả ong mắt đỏ là các biện pháp nước ta đã áp dụng


Câu 4:

Thiên địch sử dụng để đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sinh vật gây hại ?

Xem đáp án

Đáp án D
Ong mắt đỏ là thiên địch đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại


Câu 5:

Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?

1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại.

2. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng không gây ô nhiễm môi trường.

3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện.

4. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường

Xem đáp án

Đáp án B

Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng không gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận