Câu hỏi:

29/07/2020 1,175

Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?

1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại.

2. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng không gây ô nhiễm môi trường.

3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện.

4. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng không gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước ta đã áp dụng các biện pháp đấu tranh sinh học nào ?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,503

Câu 2:

Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,227

Câu 3:

Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học và do nguyên nhân nào?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,201

Câu 4:

Biện pháp đấu tranh sinh học là biện pháp nào dưới đây ?

Xem đáp án » 29/07/2020 2,162

Câu 5:

Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là:

Xem đáp án » 29/07/2020 1,749

Câu 6:

 Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì? 1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại 2. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường 3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện 4. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại nhưng không gây ô nhiễm môi trường

Xem đáp án » 07/05/2020 1,538

Câu 7:

Thiên địch sử dụng để đẻ trứng kí sinh vào sinh vật gây hại hay trứng sinh vật gây hại ?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,217

Bình luận


Bình luận