Câu hỏi:

07/05/2020 971

Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì? 1. Nhiều loài thiên địch được di nhập, vì không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém 2. Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển. 3. Thiên địch không diệt triệt để được sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biện pháp đấu tranh sinh học có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có những mặt hạn chế: Nhiều loài thiên địch được di nhập, vì không quen với khí hậu địa phương nên phát triển kém, Sự tiêu diệt loài sinh vật có hại này lại tạo điều kiện cho loài sinh vật khác phát triển., Thiên địch không diệt triệt để được sinh vật gây hại mà chỉ kìm hãm sự phát triển của chúng.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nước ta đã áp dụng các biện pháp đấu tranh sinh học nào ?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,907

Câu 2:

Nạn chuột xuất hiện phá hại đồng ruộng mùa màng là sự cố về đấu tranh sinh học và do nguyên nhân nào?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,724

Câu 3:

Những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học là gì ?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,712

Câu 4:

Biện pháp đấu tranh sinh học là biện pháp nào dưới đây ?

Xem đáp án » 29/07/2020 1,621

Câu 5:

Mục đích của các biện pháp đấu tranh sinh học được sử dụng là:

Xem đáp án » 29/07/2020 1,270

Câu 6:

 Những ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì? 1. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại 2. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường 3. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện 4. Sử dụng đấu tranh sinh học tiêu diệt được những loài sinh vật có hại nhưng không gây ô nhiễm môi trường

Xem đáp án » 07/05/2020 1,149

Bình luận


Bình luận