Câu hỏi:

30/07/2020 4,070

Chọn phát biểu sai. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

A, B, C – đúng

D – sai vì vật chắn sáng không cho ánh sáng truyền qua

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế nào là vùng bóng tối?

Xem đáp án » 30/07/2020 18,802

Câu 2:

Thế nào là vùng nửa tối?

Xem đáp án » 30/07/2020 14,329

Câu 3:

Trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn cùng loại ở các vị trí khác nhau nhằm mục đích gì?

Xem đáp án » 30/07/2020 11,957

Câu 4:

Chọn phát biểu đúng. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật?

Xem đáp án » 30/07/2020 6,087

Câu 5:

Chọn câu trả lời đúng:

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi:

Xem đáp án » 30/07/2020 4,534

Câu 6:

Chọn câu trả lời đúng:

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi:

Xem đáp án » 30/07/2020 3,776

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK