Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 3(có đáp án): Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng (phần 2)

  • 2197 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 26 phút

Câu 1:

Bóng tối là:

Xem đáp án

Đáp án A

Bóng tối nằm phía sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới


Câu 2:

Thế nào là vùng bóng tối?

Xem đáp án

Đáp án A
Bóng tối nằm phía sau vật cản và không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới


Câu 3:

Bóng nửa tối là:

Xem đáp án

Đáp án B

Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản và nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới


Câu 4:

Thế nào là vùng nửa tối?

Xem đáp án

Đáp án B

Bóng nửa tối nằm phía sau vật cản và nhận được một phần ánh sáng từ nguồn sáng chiếu tới


Câu 5:

Chọn phát biểu sai. Vật cản sáng (chắn sáng) là vật?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B, C – đúng

D – sai vì vật chắn sáng không cho ánh sáng truyền qua


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

t

2 năm trước

tuan vu

Bình luận


Bình luận